Cennik

BASIC SILVER GOLD
Możliwość podania pełnych danych biura TAK TAK TAK
Możliwość dodania informacji o usługach TAK TAK TAK
Możliwość dodania informacji o portalach TAK TAK TAK
Możliwość dodania referencji TAK TAK TAK
Pozycja na wpisu biura na liście Pod wpisami wyróżnionymi Nad wpisami podstawowymi (BASIC) Prestiżowa prezentacja na szczycie listy (nad BASIC oraz SILVER)
Promowanie wpisu na wszystkich podstronach Nie Nie TAK
Liczba fraz na jakie pozycjonowany jest wpis 1 5 10
Cena Bezpłatnie 30 PLN / rok 100 PLN / rok